Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 6, 2019

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐÔN CỰU PHÓ TỈNH TRƯỞNG TỈNH BẠC LIÊU NHẬN XÉT VỀ THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại nhận xét của ông Nguyễn Văn Đôn, Cựu Tiểu Khu Phó (Phó Tỉnh Trưởng) kiêm Tham Mưu Trưởng Tỉnh Bạc Liêu nhân sự kiện Thị trưởng Tạ Đức Trí trao bằng tưởng lục vinh danh diễn viên Ngô Thanh Vân đã được hơn 30 cơ quan truyền thông của VC loan tin, lên tiếng khen ngợi và ủng hộ vào sáng ngày 4 tháng 4 năm 2019 tại một địa điểm thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment