Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 6, 2019

CHÚNG TA LÚC NÀO CŨNG NHỚ ĐẾN THÁNG TƯ ĐEN ĐỂ MÀ NHẮC NHỞ CON EM TỘI ÁC CỦA CSLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ chào cờ đầu tháng vào sáng ngày 6 tháng 4 năm 2019 trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment