Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 18, 2019

ÔNG HỨA TRUNG LẬP: TÔI SẼ ĐÒI LẠI DANH DỰ VÌ NHỮNG THÔNG TIN SAI SỰ THẬT CỦA ÔNG HOÀNG KIỀULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Nhận xét về buổi lễ cầu siêu cho Chiến sĩ Lý Tống vào ngày 13/4/2019 tại Chùa Bảo Quang, ông Hứa Trung Lập cho biết: “… Hôm nay là ngày 18 Tây tháng Tư tôi chưa lấy một đồng bạc nào của ông (Hoàng Kiều) và tôi chưa ký một giấy tờ nào của ông hết mà ông nói là tôi lấy tiền của ông 22 ngàn, tôi đi lấy 22 ngàn. Tôi xin thưa với ông là tôi sẽ kiếm một người giúp tôi để có thể lấy 1 đồng bạc danh dự của ông vì chúng tôi không có làm gì sai.

Tôi ở đây gần 44 năm, tôi chưa làm một cái gì sai mà để lấy một đồng bạc nào của ai nhưng mà ông nói đó là ông nói làm mất danh dự của tôi, tôi sẽ đòi hỏi ộng một đồng bạc danh dự”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời tường thuật và phản biện của ông Hứa Trung Lập về những lời nói hoàn toàn sai của ông Hoàng Kiều về ông vào ngày 18 tháng 4 năm 2018 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment