Sunday, September 5, 2021

BS VÕ ĐÌNH HỮU: BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG MIỄN NHIỄM VÀ VỆ SINH LÀ CÁCH CHỐNG COVID HỮU HIỆU NHẤT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai buổi nói chuyện của Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Trưởng Ban Điều Hành, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại VN về “biện pháp tăng cường miễn nhiễm và vệ sinh là cách chống Covid hữu hiệu nhất đến đồng hương quốc nội” nhân dịp ông đến tham dự buổi lễ chào cờ đầu tháng vào sáng ngày 4 tháng 9 năm 2021 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment