Saturday, September 25, 2021

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN: TẠI SAO THỜ QUAN CÔNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Tín ngưỡng dân gian: Tại sao thờ Quan Công?” vào chiều ngày 25 tháng 9 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment