Sunday, September 26, 2021

LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU 2021, LITTLE SAIGON, NAM CALI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, nhân Húy Nhật lần thứ 20 (29/09/2001-29/09/2021) vào trưa ngày Chủ Nhật 26 tháng 9 năm 2021 tại Hội Trường Warner Middle School, 14171 Newland St., thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.  


No comments:

Post a Comment