Tuesday, September 21, 2021

IMPROMPTU DANCING ON MAIN STREET IN GARDEN GROVE, CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảnh “Nhảy ngẫu hứng trên đường Main Street, thành phố Garden Grove, California” (Impromptu Dancing on Main Street in Garden Grove, California) vào chiều ngày 17 tháng 9 năm 2021 trên đường Main Street, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment