Friday, September 17, 2021

CLASSIS CAR SHOW – TRIỂN LÃM XE HƠI CỔ TẠI THÀNH PHỐ GARDEN GROVE, QUẬN CAM 🍊


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự về “Classis Car Show - Triển lãm xe hơi cổ tại thành phố Garden Grove, quận Cam 🍊” vào chiều ngày 17 tháng 9 năm 2021 trên đường Main Street, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment