Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, September 26, 2021

LỄ HÚY NHẬT ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO TẠI LITTLE SAIGON, QUẬN CAM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Huý Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo vào đúng 9:30 sáng ngày Chủ Nhật 26 tháng 9 năm 2021 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.  


No comments:

Post a Comment