Monday, September 6, 2021

LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI, KHI ĐỐI PHƯƠNG “BIẾN MẤT”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc: Ly hôn có yếu tố nước ngoài, Khi đối phương “Biến Mất” vào chiều ngày 6 tháng 9 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment