Tuesday, September 7, 2021

DI CHÚC CỦA CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ THÍCH TÂM CHÂU GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN TRÊN THẾ GIỚI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Thể theo lời yêu cầu của một số quý đồng hương phật tử, Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt cho phổ biến video clip này của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu, Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới đến quý đồng hương phật từ khắp nơi.

No comments:

Post a Comment