Monday, September 6, 2021

VN: CHỐNG DỊCH HAY KIẾM CỚ VƠ VÉT? BÚT NÔ TUYÊN GIÁO SỈ NHỤC DÂN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “VN: Chống dịch hay kiếm cớ vơ vét? Bút nô tuyên giáo sỉ nhục dân” vào chiều ngày 6 tháng 9 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment