Lac Viet Humanistic Culture

Monday, August 28, 2023

Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội, Phật Lịch 2567 Tại Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Little...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự về buổi “Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội, Phật Lịch 2567” được tổ chức vào trưa Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023 tại Chùa Trúc Lâm Yên Tử, 1924 W. Second Street, thuộc  Thành phố Santa Ana, Orange County, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Chùa Trúc Lâm Yên Tử, là ngôi chùa Phật giáo Việt Nam đầu tiên được xây dựng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc và là ngôi chùa đầu tiên của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản được thành lập vào năm 1978 tại Thành phố Santa Ana.


No comments:

Post a Comment