Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 13, 2023

Family Night at Santa Ana College | Đêm Gia Đình Hàng Năm Lần thứ 2 tại ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự về “Family Night at Santa Ana College” Đêm Gia Đình Hàng Năm Lần thứ 2 tại Trường Santa Ana College, một sự kiện MIỄN PHÍ dành cho cộng đồng tìm hiểu thêm về các cơ hội và dịch vụ giáo dục tại trường cùng thưởng thức đồ ăn, âm nhạc và các hoạt động miễn phí khác cho cả gia đình. Đêm Gia Đình (Family Night) được tổ chúc vào chiều tối Thứ Tư, ngày 9 tháng 8 năm 2023 trong khuôn viên Trường Đại học Santa Ana (SAC), 1530 W. 17th Street, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment