Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 6, 2023

Tiến Sĩ Phạm Kim Long: Những Chuyện Đau Buồn Đã Thật Sự Xảy Ra Trong Cộn...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn Tiến sĩ Phạm Kim Long, Nguyên Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Orange County về những sự kiện đã gây nhiều tranh cãi và thắc mắc cho đồng hương trong thời gian qua trong cộng đồng, nhân dịp ông đến tham dự buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng vào sáng Thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2023 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment