Lac Viet Humanistic Culture

Friday, August 18, 2023

TS Mai Thanh Truyết Tố Cáo Công Ty Liên Hợp Đa Phước Lừa Bịp


Tiến sĩ Mai Thanh truyết tố cáo Công Ty Liên Hợp Đa Phước lừa bịp trong buổi ra mắt sách "Những Vấn Đề Môi Trường Việt Nam" vào ngày 19 tháng 02 năm 2011 tại trụ sở báo Người Việt, thành phố Westminster, Nam California Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment