Lac Viet Humanistic Culture

Friday, August 18, 2023

Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu by Trịnh Công Sơn | Arr. Nguyễn Ngọc Châu | G...


Little Saigon (Thuan Lai) – Ghi lại phần trình diễn Tây Ban Cầm của Guitarist Nguyễn Thái Cường với tác phẩm “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” thơ Trịnh Cung, nhạc Trịnh Công Sơn được chuyển soạn cho guitar bởi Nguyễn Ngọc Châu.

Video clip thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng vào ngày 6 tháng 8 năm 2023 tại một địa diểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment