Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 1, 2023

The Sunday Show 07/30/2023 Với NHÓM TIẾNG XƯA & BẰNG HỮU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi trình diễn ca nhạc vào Ngày Chủ Nhật (The Sunday Show) do nhóm Tiếng Xưa và bằng hữu thực hiện vào Chủ Nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2023 tại Hội trường Nhật báo Người Việt, 14771 Moran st., thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment