Lac Viet Humanistic Culture

Friday, August 11, 2023

Ông Nguyễn Thành Long: Phản Biện Lại Những Điều Sai Sự Thật Trong Phát B...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phản bác của ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California về những lời phát biểu của TS Phạm Kim Long khi nói đến những sự kiện đã gây nhiều tranh cãi và thắc mắc cho đồng hương trong thời gian qua trong cộng đồng. Video clip được thực hiện vào chiều Thứ Năm ngày 10 tháng 8 năm 2023 trong khuôn viên Hanoi Plaza, Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment