Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, April 10, 2018

HÌNH ẢNH LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 4/2018 TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về sinh hoạt cũng như buổi lễ chào cờ đầu tháng vào ngày 7 tháng 4 năm 2018 trước tượng đài và trong Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment