Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, April 10, 2018

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 4 NĂM 2018 VIỆT CỘNG GIA TĂNG ĐÁNH PHÁ Ở HẢI NGOẠI QUA NHIỀU HÌNH THỨCLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai phát biểu: “… Trong giai đoạn này Việt Cộng gia tăng sự đánh phá ở hải ngoai qua nhiều hình thức từ văn nghệ tới văn hóa trên mọi lãnh vực, thương mại v.v… Thành ra sự quan tâm của chúng ta là phải giữ vững lằn ranh Quốc Cộng. Giữ vững lằn ranh Quốc Cộng một cách quyết liệt. Không thể thờ ơ, không thể lãnh đạm và buổi chào cờ đầu tháng, đó là chúng ta duy trì sự đấu tranh đó.”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời phát biểu của Ông Phan Kỳ Nhơn nhân buổi lễ chào cờ đầu tháng vào ngày 7 tháng 4 năm 2018 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment