Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 28, 2018

THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM NGÀY 27/4/2018 TẠI TT CÔNG GIÁO VN GIÁO PHẬN ORANGE /P1Little Saigon (VanHoaNBLV) – Trước những sự kiện đau lòng tại quê hương, những vấn đề biển đảo, môi trường, sự tham nhũng thối nát, sự lệ thuộc lân bang, nền giáo dục suy đồi, luân lý băng hoại, trước trách nhiệm chung của người Việt, lương cũng như giáo, đối với tiền đồ tổ quốc, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, gồm các tôn giáo Cao Đài, Chính Thống Giáo, Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Tin Lành đã tổ chức buổi “Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam”.  

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ Thắp Nến Cầu Nguyện này vào tối Thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội Trường Mẹ La Vang của Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, 1538 N. Century Blvd., thuộc Thành phố Santa Ana, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment