Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 28, 2018

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN TẠI HOA KỲ NHẬN ĐỊNH VỀ THÀNH QUẢ 43 NĂM DƯỚI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA CỘNG SẢN VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Trước những sự kiện đau lòng tại quê hương, những vấn đề biển đảo, môi trường, sự tham nhũng thối nát, sự lệ thuộc lân bang, nền giáo dục suy đồi, luân lý băng hoại, trước trách nhiệm chung của người Việt, lương cũng như giáo, đối với tiền đồ tổ quốc, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, gồm các tôn giáo Cao Đài, Chính Thống Giáo, Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Tin Lành đã tổ chức buổi “Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam”.

Nhân dịp này Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn những vị chức sắc trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm các vị; Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Mục sư Nguyễn Xuân Hồng, Linh Mục Trần Công Nghị, Chánh trị sự Hà Vũ Băng, Linh mục Trần Văn Kiểm và Giáo sĩ Mai Viên.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào chiều Thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018 trong khuôn viên của Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, 1538 N. Century Blvd., thuộc Thành phố Santa Ana, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment