Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 8, 2018

ĐỒNG HƯƠNG NAM CALIFORNIA ỦNG HỘ CHÍ CHARLIE NGUYỄN TRANH CỬ VÀO HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER 2018Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn một số quý đồng hương gồm các vị: Ông Nguyễn Hoàng, Đào Hòa, Chị Nguyễn Xuân Mai, Bà Kim Ngân, Ông Đinh Quang Truật, Lê Quang Dật, Nhà văn Chu Tất Tiến, Ông Nguyễn Văn Liêm, Nhà văn Trần Phong Vũ, Bác sĩ Trần Văn Cảo, Anh Richard Bùi Đẹp, Nguyễn Kim Bình, Trương Ngãi Vinh, Thị trưởng Tạ Đức Trí, Bác sĩ Nguyễn Văn Quát, Ông Lê Văn Sáu, Luật sư Nguyễn Quốc Lân và Anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí nhân dịp quý đồng hương đến tham dự buổi tiệc gây quỹ của Chí Charlie Nguyễn, ứng cử vào chức vụ Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster (ngày 6 tháng 11 năm 2018) vào lúc 6:30 pm chiều Thứ Sáu ngày 6 tháng 4 năm 2018 tại Nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment