Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 23, 2018

ĐỒNG HƯƠNG NAM CALIFORNIA BIỂU TÌNH LẦN THỨ 3 CHỐNG VIETFACE TV & TRUNG TÂM THÚY NGA PBN /2Little Saigon (VanHoaNBLV) – Tiếp theo 2 cuộc biểu tình ngày 11 tháng 3 tại Trung Tâm Thúy Nga PBN trên Đại Lộ Bolsa thành phố Westminster và tại đài Vietface TV trên đường Brookhurst thành phố Fountain Valley, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai đã cùng các hội đoàn, đoàn thể Nam California tổ chức cuộc biểu tình lần thứ 3 chống Vietface TV & Trung Tâm Thúy Nga PBN.

Đoàn biểu tình đã tập trung trước Đền Thờ Đức Thánh Trần vào lúc 4 giờ chiều để làm lễ chào cờ Việt Mỹ, phút mặc niệm sau đó là lời phát biểu của Ông Phan Kỳ Nhơn trước khi đoàn biểu tình bắt đầu cuộc tuần hành dọc theo Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo đến Trung Tâm Thúy Nga PBN.

Nhân dịp này Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn một số quý đồng hương gồm các vị: Anh Kim Phạm, Ông Phan Kỳ Nhơn, Hứa Trung Lập, Bùi Trọng Nghĩa, Nhà Báo Tạ Phong Tần, Ông Nguyễn Văn Lực, Bà Đặng Kim Trang, Ông Lê Quang Dật, Phan Đa Văn, Trần Vệ, Nguyễn Long, Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Bùi Phát, Ông Phan Tấn Ngưu và Bác Sĩ Võ Đình Hữu.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh của cuộc biểu tình lần thứ 3 này vào chiều ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo và cuộc tuần hành dọc theo Đại Lộ cùng điểm tập trung tại Trung Tâm Thúy Nga PBN, 9295 Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment