Sunday, February 6, 2022

MỘT VÒNG HỘI CHỢ TẾT ORANGE COUNTY NGÀY 6 THÁNG HAI, 2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “Một vòng Hội Chợ Tết Orange County (2022 Tet Festival, Celebrating the Lunar New Year) vào sáng Chủ Nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (cũng là ngày Mùng 6 Tết) tại công viên Mile Square Park, 16801 Euclid Street, thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment