Thursday, February 3, 2022

NHỮNG KHUẤT TẤT CẦN LÀM RÕ XUNG QUANH CÁI CHẾT CỦA LINH MỤC GIUSE TRẦN NGỌC THANH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về "Những khuất tất cần làm rõ xung quanh cái chết của Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh” vào chiều ngày 3 tháng 2 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment