Wednesday, February 9, 2022

ZHU YI VÀ EILEEN GU “TÁO MỸ” VÀ “TÁO TÀU”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Zhu Yi và Eileen Gu ‘Táo Mỹ’ và ‘Táo Tàu’” vào chiều ngày 9 tháng 2 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment