Wednesday, February 2, 2022

BUỔI GẶP GỠ TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ CỦA BAN TỔ CHỨC LITTLE SAIGON TẾT PARADE 2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “”Buổi gặp gỡ truyền thông báo chí của Ban tổ chức Little Saigon Tết Parade 2022” vào chiều ngày Mùng Hai Tết năm Nhâm Dần 2022 (ngày 2 tháng 2 năm 2022) bên trong QT Golden Market Place, 9772 Garden Grove Blvd., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment