Saturday, February 19, 2022

“TRẢ THÙ” VỢ, NÉM CON 5 TUỔI XUỐNG SÔNG PHẢI NHẬN MỨC ÁN NÀO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “’Trả thù’ vợ, ném con 5 tuổi xuống sông phải nhận mức án nào?” vào chiều ngày 19 tháng 2 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment