Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 16, 2022

NHIỀU MỜ ÁM VỤ TÂN SINH VIÊN NGUYỄN VĂN NGHĨA “NHẢY SÔNG TỰ TỬ”; NHỮNG VIỆC CẦN ĐIỀU TRA THÊM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về "Nhiều mờ ám vụ tân sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa ‘nhảy sông tự tử’; Những việc cần điều tra thêm” vào chiều ngày 16 tháng 2 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment