Wednesday, February 23, 2022

TRỘM LỘNG HÀNH LITTLE SAIGON, ORANGE COUNTY; CÁCH TỰ BẢO VỆ TÀI SẢN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "Trộm lộng hành Little Saigon, Orange County; cách tự bảo vệ tài sản” vào chiều ngày 23 tháng 2 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment