Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 13, 2022

FARRUCA BY NGUYỄN TỰ HÀO


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt giới thiệu đến khán thính giả phần trình diễn flamenco guitar của Bác sĩ Nguyễn Tự Hào với tác phẩm “Farruca” do chính ông biên soạn cho flamenco guitar.

Trước 1975, bác sĩ Nguyễn Tự Hào nổi tiếng về flamenco guitar trong giới chơi đàn trong nước thời đó. Sang đến Hoa Kỳ ông tiếp tục sinh sống và hành nghề bác sĩ nhưng niềm đam mê về đàn Tây ban cầm vẫn còn sôi nổi trong ông. Sau khi về hưu năm 74 tuổi (hiện bác sĩ Hào đã 80 tuổi) ông mới có thời gian trở lại niềm đam mê của mình, tiếp tục tập luyện và sáng tác nhạc cho đàn flamenco guitar nhất là sau khi gặp được một vị thầy chuyên nghiệp về flamenco gốc người Tây Ban Nha.

Phần quay video được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng; edited by Lại Minh Thuận vào ngày 13 tháng 2 năm 2022 tại một địa diểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment