Tuesday, February 8, 2022

MÚA TRUYỀN THỐNG CAMBODIAN TRONG NGÀY HỘI CHỢ TẾT ORANGE COUNTY 2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại màn trình diễn múa truyền thống dân tộc Cambodia (traditional Cambodian dance) trong ngày Hội Chợ Tết Orange County (2022 Tet Festival, Celebrating the Lunar New Year) vào sáng Chủ Nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (cũng là ngày Mùng 6 Tết) tại công viên Mile Square Park, 16801 Euclid Street, thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment