Friday, February 18, 2022

NỀN CỘNG HÒA VIỆT NAM VÀ DÒNG HỌ NHÀ NGÔ


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện về “Nền Cộng Hòa Việt Nam và dòng họ nhà Ngô” với Nhà báo Tạ Phong Tần, Linh mục Nguyễn Quang Thế và cụ Phạm Hồng Phúc  vào chiều ngày 18 tháng 2 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment