Saturday, February 5, 2022

DIỄN HÀNH TẾT NHÂM DẦN 2022 TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA TRẦN HƯNG ĐẠO, LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự Diễn hành Tết Nhâm Dần “Little Saigon Tết Parade” vào sáng ngày Mùng Năm Tết Nhâm Dần 2022 (ngày 5 tháng 2 năm 2022) trên Đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment