Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, February 8, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TÌNH HÌNH COVID-19 HIỆN TẠI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phần trình bày của Bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ tịch hội đồng liên kết quốc nội và hải ngoại VN) về “những điều cần biết về tình hình COVID-19 hiện tại” vào chiều ngày 8 tháng 2 năm 2022 trong khuôn viên Chùa Điều Ngự, trên đường Chestnut St, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment