Wednesday, February 2, 2022

TIỆM VN TRÊN ĐƯỜNG BOLSA CHƠI XỊN ĐỐT DÂY PHÁO HƠN 2 PHÚT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “Tiệm VN trên đường Bolsa chơi xịn đốt dây pháo hơn 2 phút” vào sáng ngày mùng một Tết Nhâm Dần 2022 trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment