Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 16, 2022

THÁI NGUYÊN: KẾT LUẬN “CHỦ NỢ BẮN CON NỢ RỒI TỰ SÁT VÌ MÂU THUẪN NỢ” CÓ VÔ LÝ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "Thái Nguyên: Kết luận ‘Chủ nợ bắn con nợ rồi tự sát vì mâu thuẫn nợ’ có vô lý?” vào chiều ngày 16 tháng 2 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment