Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 22, 2022

BẮT GIAM ĐẠI SỨ VN, PHÓ CHỦ TỊCH TP HÀ NỘI, VÀ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Mở rộng vụ án ‘chuyến bay giải cứu’: bắt giam Đại sứ VN, Phó chủ tịch TP Hà Nội, và Giám đốc doanh nghiệp” vào chiều ngày 22 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment