Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, December 21, 2022

TUYÊN BỐ LỐ BỊCH CỦA 1 NHÀ XUẤT BẢN VỀ BẢN DỊCH KINH THÁNH CỦA LM YUSE NGUYỄN THẾ THUẤN DCCT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “TUYÊN BỐ LỐ BỊCH của 1 nhà xuất bản về Bản dịch Kinh Thánh của Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn DCCT" vào chiều ngày 21 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment