Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, December 27, 2022

LOẠI TRỪ HAI PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM VÀ PHẠM BÌNH MINH, CÓ KHỞI TỐ THÊM VỀ HÌNH SỰ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Loại trừ hai phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, có khởi tố thêm về hình sự?” vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
  

No comments:

Post a Comment