Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 29, 2022

CỬU LONG GIANG – VŨ ANH | NHẠC VÀ LỜI PHẠM DUY


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình bày ca khúc “Cửu Long Giang” nhạc Phạm Duy với tiếng hát cùng đệm đàn dương cầm của Vũ Anh. Video clip được thực hiện vào chiều ngày 28 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Orange, miền Nam California, Hoa Kỳ.  
   

No comments:

Post a Comment