Lac Viet Humanistic Culture

Friday, December 30, 2022

LUẬT MỚI VỀ GIAO THÔNG, AN NINH CÓ HIỆU LỰC NĂM 2023 Ở CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Luật mới về giao thông, an ninh có hiệu lực năm 2023 ở Caifornia” vào chiều ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
  

No comments:

Post a Comment