Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 29, 2022

NHƯ THẾ NÀO LÀ THAY ĐỔI KẾT CẤU XE? THAY ĐỔI, BỔ SUNG ĐÚNG LUẬT VÀ PHẠM LUẬT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “Như thế nào là THAY ĐỔI KẾT CẤU XE? Thay đổi, bổ sung đúng luật và phạm luật?" vào chiều ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment