Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, December 4, 2022

VẠCH TRẦN TWITTER BỊA RA LÝ DO KIỂM DUYỆT SCANDAL LAPTOP CỦA HUNTER BIDEN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Vạch trần Twitter bịa ra lý do kiểm duyệt Scandal Laptop của Hunter Biden” vào chiều ngày 4 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.   


No comments:

Post a Comment