Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, December 3, 2022

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 12 NĂM 2022 TRƯỚC TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN; BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI NGUYỄN QUỐC LÂN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng vào sáng Thứ Bảy 3 tháng 12 năm 2022 trước tượng Đức Trần Hưng Đạo và biểu tình phản đối Nguyễn Quốc Lân đã sĩ nhục sự hy sinh của Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Bảo Quốc trước tháng 4/1975 cho rằng mất miền Nam vì tham nhũng; gây phân hóa, nghi kỵ lẫn nhau trong thành phần tỵ nạn cộng sản (H.O) vì cho rằng có Việt cộng đã định cư theo chương trình này (thi hành nghị quyết 36 của VC).


No comments:

Post a Comment