Lac Viet Humanistic Culture

Friday, December 30, 2022

ÔNG VŨ THƯ HIÊN VỀ VN – NHỮNG QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “Ông VŨ THƯ HIÊN VỀ VN - Những quan điểm khác nhau" vào chiều ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment