Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, December 14, 2022

CỰU SINH VIÊN UCI GỐC VIỆT NÉM MẸ RUỘT TỪ TẦNG CAO UCI RỒI TỰ SÁT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Cựu sinh viên UCI gốc Việt ném mẹ ruột từ tầng cao UCI rồi tự sát” vào chiều ngày 14 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment