Lac Viet Humanistic Culture

Monday, December 19, 2022

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐÀN GUITAR CỔ ĐIỂN, PHẦN 7 | GUITARIST NGUYỄN THÁI CƯỜNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển, phần 7 của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu về Bài tập số 8 (Valse) và Bài tập số 9 (Poco Allegretto) trong tuyển tập đàn Guitar Cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841). Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng, edit video bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 3 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.No comments:

Post a Comment